Antependium till Hössna kyrka

Tillsammans med textilkonservator Karin Falk Dreier har jag levererat ett antependium till Hössna kyrka. Antependiet är monterat av Karin och tyget är vävt av mig.
Juni 2020